Search

hdc.mv


Media Center

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޗެނަލް ޕްރޮޖެކްޓް 02 (ހާބަރ 02 އަދި ކޮންވެންޝަނަލް ސެންޓަރ) މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމާގުޅޭ


January 30, 2024 : 5:54 pm